0 %

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα εκπαιδεύσεων. 

ΤΡΙΤΗ

18:00 – 19:00 (Παιδικό Ninjutsu)

19:15 – 20:30 (Ninjutsu)

20:30 – 21:30 (Krav Maga)

 ΠΕΜΠΤΗ (Στοιχείο του Αέρα)

18:00 – 19:00 (Παιδικό Ninjutsu)

19:15 – 20:30 (Ninjutsu)

20:30 – 21:30 (Krav Maga)

 ΣΑΒΒΑΤΟ

11:00 – 12:00 (Παιδικό Ninjutsu)

12:15 – 13:30 (Ninjutsu)